INGEN HONUNG TILL BARN UNDER 1 ÅR

Barn under 1 år ska inte äta honung då det kan innehålla sporer som i sällsynta fall kan utvecklas till bakterier i tarmen på barnet och där producera ett farligt gift, botulin. Spädbarnsbotulism

Spädbarnsbotulism är ännu ovanligare än födoämnesrelaterad botulism, och ger normalt inte lika allvarliga symtom. Den beror på att bakterien Clostridium botulinum förökat sig i tarmen hos spädbarn, på grund av att dessa ännu inte hunnit utveckla en naturlig flora av skyddande tarmbakterier.

Spädbarnsbotulism drabbar framförallt barn yngre än 6 månader, sedan minskar risken betydligt. Bland de ytterst få fall som finns registrerade har några haft kopplingar till honung. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man för säkerhets skull inte ger honung till barn yngre än ett år.

Om man ändå råkat göra det är risken extremt liten. Symtom debuterar efter 3-30 dagar och börjar ofta med förstoppning. Senare tillkommer muskelsvaghet som t.ex. nedsatt sugkraft vid amning, och hängande ögonlock. Symtomen kan av flera skäl vara svåra att härleda till botulism, men är sådana att man normalt ändå söker läkare för dem. Kontakta/uppsök läkare/sjukhus vid misstanke om spädbarnsbotulism.

Sporerna finns i jord och kan följa med biet när det exempelvis hämtar vatten från en källa där organiskt material finns i, som gräs/halm. Undvik att lägga organiskt material i de kärl du har vatten för dina bin.

Ref: Livsmedelsverket, Giftinformationen och Läkartidningen.

Dela den här sidan