Bild hämtad och lånad från google, pudelklubbens hemsida.

Bild hämtad och lånad från google, pudelklubbens hemsida.

Pälsfärger hos Pudel

Pudelns fem godkända färger är och registreras med färgbeteckning i SKK;

A = Aprikosröd

B = Brun

Grå = Grå

S = Svart

V = Vit

Genetik

Hunden har 39 kromosompar, två kopior av varje gen, som i sin tur har tusentals gener på varje kromosom. I varje locus, så kallade alleler, finns flera former av varje gen som innebär att hunden bär på kopior av gener som skiljer sig från varandra. Hos hundar finns tio gener som kodar för pälsfärg, generna som kodar för en viss färg ärvs oberoende av varandra efterdom de är placerade på olika kromosomer. Bär hunden på två identiska alleler kallas anlaget för homozygot, är det två olika alleler kallas anlaget heterozygot. 

Vissa alleler är dominanta, vilket innebär att den allelen överskuggar den recessiva allelen och ger färg på hunden efter den det dominanta anlaget. 

Pälsfärg hos hunden beror på förekomsten av pigmentkorn, som består av två olika kemiska föreningar, i huden och pälsen. Eumelanin ger svart, brun och blå färg. Phaeomelanin ger rött eller gult. 

A- locus

En gen som ger svart och röd färg.

As - Enfärgad svart. En svart pudel har genotypen As- B- D- E- mm SS och är den dominanta genen i A-locus.

Ay - Gul till djupt röd färg. En aprikosröd pudel har genotypen ay- B- C- D- E- gg mm SS

B- locus 

En gen som ger brun färg med två alleler med recessiv form b, "brown dilute". Eumelaninet i dubbel uppsättning bleker den svarta färgen till brun i päls, hud och nostryffel, ögonen blir gula eller bärnstensfärgade.

B = Normal

b = Brun 

Brun pudel har genotyp As- bb C- D- E- mm SS

C- locus 

Gen med flera alleler som i olika grad bleker både eumelanin och phaeomelanin och ger vit färg med svart nos och mörka ögon.

ce - "extreme dilution" Svart nos, mörka ögon och vit päls.

Vit pudel har genotyp ay- B- ce- D- 

G- locus

Gen med två alleler som ger grå färg under tid. Valparna föds svarta och blir med tiden mer och mer grå. Nos och hud förblir svart. 

G - Svart färg som successivt ändras till grått.

g - Svart färg som förblir svart

Grå pudel har genotyp As- B- D- E- G- mm SS 

Referens: Anna Laufersweiler, 2003, Arvsgång och uttryck av gener som kodar för pälsfärger hos tamhund.

Digital föreläsning om färger & DNA via Pudelklubben 2021-11-03

Det finns endast två pigment som ger färg till pudeln. 

Eumelanin ger svart

Pheomelanin ger rött

Avsaknad av melanin ger vitt

Ett lokus är en plats i hundens arvmassa. En allel är en variant av vad som kan finnas i ett speciellt lokus. Lokus + allel = gen. 

Det finns tre grundfärger;

E

K

A

E ger rött, men kan inte producera svart pigment

K ger svart

E + K + A kan ge flerfärgade hundar

E + A dubbelt av lilla e och lilla a ger vit

Brunt är ingen grundfärg utan en modifiering av en gen

Finns egentligen inga olämpiga färger att korsa i sin avel, allt beror på vad du vill eller önskar få ut av din kull och se hellre till hundarnas tillgångar än till dess färger. För att undvika flerfärgat eller blekning (silvergen) så kan du DNA-testa hundarna innan parning och se om "dörren" till A & K är öppen eller stängd, är den öppen finns risk för flerfärgat eller silver/grå-gen. 

Svart nos är alltid i grunden en svart (K) hund.

Modifieringsgenen I påverkar pälsens färg över tid, har hunden två små i är den ljusröd.

Grå pudel är en svart hund men modifieringsgenen grå. 

B kan bara modifiera svart färg. 

ee är en röd hund med brunt pigment, en röd pudel kan aldrig ha ett svart pigment som en svart hund om nos, tassar, hud och mun, däremot finns det mörkt röda pigmenterade röda pudlar och vill du ha en så svart nos som möjligt på dina röda pudlar så välj då en partner med mycket mörkt pigment. Korsa gärna in svart i de röda linjerna, var bara medveten om att de svarta hundarna kan bära på gener som bleker pälsfärgerna, det går att kontrollera innan via DNA-test.

ATAT är en gen som ger Black and tan 

Grå hund föds alltid svart om nos, tassar, hud och mun, endast pälsen bleks med tiden och kan ha allt från mörk grå färg till ljus silver. 

Blå hund föds med ljusa pigment i huden, ljus nos och tassar.   

Dela den här sidan